Corinthian Headliners  Sergei Fedorov White Bass  (Detroit Red Wings)  (Headliners) 1997 

1997 Corinthian Headliners Sergei Fedorov White (Red Wings) / Hockey Box# H

SKU: 04014WhiteST
$3.99Price